Definicje

Faktoring

Co to jest faktoring?

Faktoring to usługa, która polega na zamianie faktur z odroczonym terminem płatności na gotówkę, czyli nabywaniu i finansowaniu wierzytelności Klienta. Skorzystanie z usługi faktoringu poprawia płynność finansową a dzięki finansowaniu faktur przedsiębiorstwo zyskuje środki na bieżącą działalność. Faktoring to także szereg usług dodatkowych takich jak monitorowanie i rozliczanie spłat, kompleksowe zarządzanie należnościami czy weryfikacja kontrahentów.

Dla kogo jest faktoring?

Przedmiotem transakcji faktoringowej mogą być wierzytelności:

Co to jest faktoring?

Faktoring to usługa, która polega na zamianie faktur z odroczonym terminem płatności na gotówkę, czyli nabywaniu i finansowaniu wierzytelności Klienta. Skorzystanie z usługi faktoringu poprawia płynność finansową a dzięki finansowaniu faktur przedsiębiorstwo zyskuje środki na bieżącą działalność. Faktoring to także szereg usług dodatkowych takich jak monitorowanie i rozliczanie spłat, kompleksowe zarządzanie należnościami czy weryfikacja kontrahentów.

Dla kogo jest faktoring?

Przedmiotem transakcji faktoringowej mogą być wierzytelności:

Faktoring to

środki finansowe

Usługa zapewnia stały dostęp do środków finansowych w miarę realizowanej przez Faktoranta sprzedaży. Poziom finansowania uzależniony jest od wielkości obrotów dostawcy z odbiorcami objętymi umową faktoringową. Gotówka uzyskana na długo przed terminem płatności wpływa na zdecydowaną poprawę płynności finansowej firmy.

Faktoring to

bezpieczna zapłata

Niezależnie od formy usługi faktoring poprawia bezpieczeństwo obrotu handlowego. W faktoringu odbiorcy regulują płatności znacznie lepiej niż ma to miejsce poza usługą. To dowód na dyscyplinującą rolę faktoringu. Dodatkowo w niektórych formach usługi Faktor przejmuje w części lub w całości ryzyko niewypłacalności odbiorców. Wówczas dostawca nie musi obawiać się bankructwa lub braku zapłaty ze strony dłużnika.

Faktoring to

informacja

Faktorant ma całodobowy dostęp on-line do danych w systemie IT Pekao Faktoring. Łatwy dostęp do informacji na temat stanu rozliczeń, kontroli sald, opóźnień i zaległości w zapłacie.

Faktoring to

mniejsze koszty własne

Zadania związane z zarządzaniem należnościami są przeniesione na faktora. To Pekao Faktoring inkasuje zapłatę od odbiorcy, monituje go w razie opóźnienia lub braku zapłaty, w porozumieniu z Faktorantem wykonuje niezbędne działania zmierzające do odzyskania należności od odbiorcy. Dzięki tym działaniom Faktorant zyskuje więcej czasu i obniża koszty obsługi należności.