Nasze usługi

Oferta

Usługi dla dużych i średnich firm

Faktoring pełny

Nabywanie i finansowanie wierzytelności faktoranta (dostawcy) z przejęciem ryzyka niewypłacalności odbiorców krajowych i zagranicznych.

Faktoring niepełny

Nabywanie i finansowanie oraz zarządzanie wierzytelnościami faktoranta (dostawcy) bez przejęcia ryzyka niewypłacalności odbiorców.

Faktoring odwrotny

Finansowanie zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług klienta w obrocie krajowym lub zagranicznym.
 

Faktoring importowy

Nabywanie i finansowanie wierzytelności faktoranta (dostawcy) z przejęciem ryzyka niewypłacalności odbiorców krajowych i zagranicznych.

Inkaso należności

Przyjmowanie zapłaty od odbiorców w imieniu faktoranta (dostawcy), przekazywaniu zainkasowanych kwot faktorantowi.

Transakcje niestandardowe

Transakcje niestandardowe dopasowane do indywidualnych oczekiwań i specyfiki prowadzonej przez firmę działalności.
 

Faktoring pełny

Nabywanie i finansowanie wierzytelności faktoranta (dostawcy) z przejęciem ryzyka niewypłacalności odbiorców krajowych i zagranicznych.

Faktoring niepełny

Nabywanie i finansowanie oraz zarządzanie wierzytelnościami faktoranta (dostawcy) bez przejęcia ryzyka niewypłacalności odbiorców.

Faktoring odwrotny

Finansowanie zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług klienta w obrocie krajowym i zagranicznym.

Faktoring importowy

Nabywanie i finansowanie wierzytelności faktoranta (dostawcy) z przejęciem ryzyka niewypłacalności odbiorców krajowych i zagranicznych.

Inkaso należności

Przyjmowanie zapłaty od odbiorców w imieniu faktoranta (dostawcy), przekazywaniu zainkasowanych kwot faktorantowi.

Transakcje niestandardowe

Transakcje niestandardowe dopasowane do indywidualnych oczekiwań i specyfiki prowadzonej przez firmę działalności.

Mikrofaktoring dla mniejszych firm

Płynnościomat
Twoja siła biznesowa

Usługa skierowana do przedsiębiorców, którzy potrzebują szybkiego i prostego finansowania bieżącego.

Płynnościomat - Twoja siła biznesowa

Usługa skierowana do przedsiębiorców, którzy potrzebują szybkiego i prostego finansowania bieżącego.

Pełny

Faktoring pełny

Faktoring pełny to nabywanie i finansowanie wierzytelności Faktoranta (dostawcy) z przejęciem ryzyka niewypłacalności odbiorców krajowych i zagranicznych.

Faktor (Pekao Faktoring) przejmuje ryzyko niewypłacalności odbiorcy do wysokości wypłaconej zaliczki. Oznacza to, że jeśli wierzytelność nie zostanie odzyskana Faktorant zachowuje otrzymaną zaliczkę.

Zdecydowana większość odbiorców objętych faktoringiem realizuje płatności terminowo lub z niewielkim opóźnieniem. Wysoka jest również skuteczność działań dyscyplinujących dłużników. To dowód na to, że z faktoringiem pełnym dostawca może czuć się pewnie.

Usługa świadczona jest w oparciu o ubezpieczenie należności polisą Klienta lub polisą Pekao Faktoring. Istnieje możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową nawet do 95% wartości wierzytelności – a w obrocie zagranicznym aż do 100%.

Korzyści dla firm

Niepełny

Faktoring niepełny

Faktoring niepełny to nabywanie i finansowanie oraz zarządzanie wierzytelnościami Faktoranta (dostawcy) bez przejęcia ryzyka niewypłacalności odbiorców.

Zapewniamy stały dopływ środków finansowych wraz z realizowaną sprzedażą. Po upływie umówionego okresu Faktorant zwróci do Pekao Faktoring wypłaconą zaliczkę a Pekao Faktoring będzie dochodził spłaty od Kontrahentów, w tym – w uzgodnieniu z Faktorantem zakresu – prowadzenie windykacji.

Doświadczenia Pekao Faktoring pokazują, że większość odbiorców reguluje płatności terminowo lub z niewielkim opóźnieniem w momencie kiedy zostają objęci faktoringiem i mają świadomość, że płatności regulują do Pekao Faktoring. Wynika to również z wysokiej skuteczności naszych działań monitoringowych oraz ewentualnych działań windykacyjnych.

W ramach faktoringu niepełnego możemy finansować zarówno odbiorców krajowych jak i zagranicznych.

Korzyści dla firm

Odwrotny

Faktoring odwrotny

Faktoring odwrotny to finansowanie zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług klienta w obrocie krajowym lub zagranicznym. Zapłata za dostarczony towar realizowana jest przed lub w terminie płatności faktury. Przy zapłacie w terminie płatności udzielamy dodatkowego terminu na spłatę zobowiązania.

W przypadku tego produktu rozliczenia następują w walucie sprzedaży co pozwala na wyraźne ograniczenie kosztów takiego finansowania.

W przeciwieństwie do klasycznych rozwiązań kredytowych przy faktoringu odwrotnym nie wymagamy rzeczowych zabezpieczeń.

W ramach faktoringu odwrotnego można też finansować dostawcę klienta, co pozwala mu na wcześniejsze uzyskanie zapłaty z tytułu zrealizowanych dostaw i poprawia jego płynność.

Korzyści dla firm

Importowy

Faktoring importowy

Faktoring importowy polega na udzielaniu przez Pekao Faktoring gwarancji zapłaty za polskiego Importera. Dodatkowo Pekao Faktoring prowadzi inkaso należności i rozliczenia zapłat z dostawcami zagranicznymi.

Obowiązki Faktora importowego wynikają z regulacji międzynarodowych, co gwarantuje wysoką jakość usług.

Gwarancja zapłaty za Importera udzielona przez Pekao Faktoring wzmacnia jego pozycję wobec zagranicznego dostawcy oraz pozwala importerowi zwiększyć obroty.

Korzyści dla firm

Inkaso

Inkaso należności

Inkaso należności to usługa polegająca na przyjmowaniu zapłaty od odbiorców w imieniu Faktoranta, przekazywaniu zainkasowanych kwot Faktorantowi, starannej ewidencji dokumentów oraz dyscyplinowaniu odbiorców w przypadku braku zapłaty.

Usługa zapewnia skuteczne zarządzanie należnościami i eliminuje w znacznym stopniu problemy spowodowane opóźnieniami w zapłacie i zatorami płatniczymi.

W usłudze tej Pekao Faktoring kontroluje proces płatności za faktury. Reaguje bezzwłocznie na opóźnienia wysyłając monity. Sporządza raporty o bieżącym stanie rozliczeń, terminowości spłat oraz opóźnieniach poszczególnych odbiorców, wysyła noty i monity.

Korzyści dla firm

Niestandardowe

Transakcje niestandardowe

Pekao Faktoring jako doświadczony Faktor realizuje transakcje niestandardowe dopasowane do indywidualnych oczekiwań i specyfiki prowadzonej przez firmę działalności.

Kształt usługi może być oparty o konstrukcję faktoringu pełnego jak i niepełnego, często z rozbudowaną funkcją inkasa i monitoringu należności.

Mamy za sobą wiele udanych rozwiązań. Nie boimy się wyzwań i przyglądamy się każdemu problemowi. Nasi Klienci cenią naszą elastyczność, doświadczenie i unikalne rozwiązania.

Jeśli jesteś zainteresowany jedną z powyższych usług albo masz pomysł na inne rozwiązanie, skontaktuj się z nami.